Klimatkompensering

Vi vet att vår verksamhet påverkar klimatet negativt genom att den ger upphov till växthusgaser. Detta är inget unikt för just vår verksamhet, men vi har valt att ta ansvar för den klimatpåverkan vi bidrar till. Detta gör vi genom att vi klimatsäkrar vår verksamhet.

Klimatförsäkring

Klimatsäkringen innebär att vi först måste ta reda på hur mycket utsläpp vår verksamhet har och det gör vi genom så kallade klimatberäkningar. Klimatberäkningen omfattar utsläppen från våra fordon, men också vilken typ av el vi har på kontoret, vilka produkter vi använder och så vidare. Därefter går vi igenom en åtgärdsplan, där vi ser vad vi kan göra för val för att minska vår klimatpåverkan, som att byta till grön el exempelvis. När vi har gjort detta såklimatkompenserar vi de utsläpp som kvarstår. Och det sista vi gör är att vikommunicerar det som åstadkommits. Som vi gör nu på denna webbsida exempelvis. Detta är ett viktigt steg för att inspirera andra att göra samma sak.

Vi är stolta över att vi har tagit vårt klimatansvar – och nu kan även du vara stolt eftersom du har valt en klimatsäkrad trafikskola!